רשת WESTART
מתחברים לעתיד עם תקוה
logo westart_edited_edited.png

חינוך במאה ה-21 הוא חינוך למיומנויות

we.jpg

לחטיבת הביניים,

תכנית תלת שנתית, מבוססת למידה פרוגרסיבית 

PBL וֹ - CBL

חשיבה עיצובית ויזמות