תכנית westart עוסקת ביצירת מיזמים שיקדמו עתיד בר קיימא לקהילה מתוך תפיסה שזהו האתגר החשוב ביותר שעומד בפני המין האנושי החפץ חיים. בשנת 2017 התקבלה westart לארגון ה - SDSN youth שמחבר בני נוער בכל העולם לפעול יחד למען עתיד בר קיימא.

קיימות / פיתוח בר קיימא

המושג פיתוח בר קיימא נטבע ע״י ועדת ברוטלנד שדנה ב-1987 בעתידו המשותף של המין האנושי . תמצית הרעיון הוא לאפשר את המשך הפיתוח של המין האנושי ללא פגיעה ביכולת של הדורות הבאים לספק את צרכיהם. 

פיתוח בר קיימא עוסק בנקודת המבט לטווח הארוך שתאפשר למין האנושי להמשיך להתקיים, תוך סגירת פערים חברתיים שיאפשרו לכל בני האדם חיים של בטחון, בריאות ושגשוג תרבותי וכלכלי.

ארגון האו״ם קבע 17 יעדים לפיתוח בר קיימא. זו האג׳נדה של העולם עד 2030. זוהי מפת דרכים המאפשרת לכל חברה או ארגון לפעול בדרך שתתמוך בהמשך הקיום של המין האנושי ולהתכוונן לעתיד הרצוי לנו. בראש ובראשונה אנחנו צריכים לפתור את משבר האקלים.