top of page

SDGs 
sustainable
development
goals

 

SDGI icons-01.png
SDGI icons-14.png
SDGI icons-12.png
SDGI icons-10.png
SDGI logo (tight).png
SDGI icons-16.png

באתר קהילת יעדי הקיימות הישראלית
ניתן למצוא מידע רב וכמובן להצטרף לקהילה

SDGI icons-02.png
SDGI icons-11.png
SDGI icons-03.png
SDGI icons-04.png
SDGI icons-13.png
SDGI icons-05.png
SDGI icons-06.png
SDGI icons-15.png
SDGI icons-07.png
SDGI icons-08.png
SDGI icons-17.png
SDGI icons-09.png
SDGI icons-18.png

קיימות וה- SDGs

מיזם westart עוסק ביצירת מיזמים שיקדמו עתיד בר קיימא לקהילה מתוך תפיסה שזהו האתגר החשוב ביותר שעומד בפני המין האנושי החפץ חיים. בשנת 2017 התקבל westart לארגון ה - SDSN youth שמחבר צעירים וצעירות בכל העולם לפעול יחד למען עתיד בטוח של שגשוג לכל החיים על פני כדור הארץ.
בשנת 2019 תכנית westart בחטיבת מחוללי עתיד בבית ספר הרצוג ברנקו וייס בבית תשמונאי הביאה להיותו בית הספר הראשון בישראל שהצטרף לתכנית Global-schools  של האו״ם

המושג פיתוח בר קיימא (קיימות) נטבע ע״י ועדת ברוטלנד שדנה ב-1987 בעתידו המשותף של המין האנושי . תמצית הרעיון הוא לאפשר את המשך הפיתוח של המין האנושי ללא פגיעה ביכולת של הדורות הבאים לספק את צרכיהם. 

פיתוח בר קיימא עוסק בנקודת המבט לטווח הארוך, כזו שתאפשר למין האנושי להמשיך להתקיים ולהתפתח , תוך סגירת פערים חברתיים שיאפשרו לכל בני האדם חיים של בטחון, בריאות ושגשוג תרבותי וכלכלי.

יעדי הקיימות הם האתגרים המרכזיים של המין האנושי כפי שהם ניראים מנקודת מבט גלובלית. בשנת 2000 קבע האו״ם את 8 יעדי המילניום עד 2015. לאור ההצלחה בהשגת חלק גדול מהיעדים ולאחר מחקר מעמיק, הוכרזו בשנת 2015 ע״י האו״ם 17 יעדים לפיתוח בר קיימא. זהו סדר היום של העולם עד 2030.
169 המטרות הרשומות תחת היעדים מפרטות את האתגרים שיש לפתור. זוהי מפת דרכים המאפשרת לכל חברה או ארגון לפעול בדרך שתתמוך בהמשך הקיום של המין האנושי להתכוונן וליישם את העתיד הרצוי.

 

Certificate_Herzog-Branco weiss High school Bet Hashmonai.jpg
SDGI icons-16.png

יעד 13- שינויי האקלים,
מצב משבר, מחייב פעולה מיידית.

bottom of page