top of page

למידה מבוססת אתגרים - מס׳ תוכנית בגפן 14657

לעבור מהוראה להנחיה...  הרבה יותר פשוט ממה שחשבת

מוזמנים/ות לאמץ  כלי פדגוגי המאפשר בקלות ובכיף  לעבור מהוראה להנחיה, מלמידה פסיבית לפעילה.

CBL - challenge based learning - למידה מבוססת אתגרים -עשתה עליה לישראל בשנת 2017 באמצעות מיזם westart כחלק מאג׳נדה חינוכית שליבתה, פתרון בעיות מורכבות.

CBL פותחה על ידי חברת Apple בשנת 2008 כדי להביא תפיסה פדגוגית עדכנית לתוכניות הכשרת העובדים שלה ובשורה של פדגוגיה עכשווית ורלוונטית למערכות החינוך. אנחנו ב-WESTART מקדמים את ה -CBL בישראל. הטמענו תוכניות לימודים חדשניות ברוח של למידה פעילה מבוססת מיומנויות, העברנו השתלמויות וליווינו תהליכי שינוי עם א.נשי חינוך מרמת המחוז, פיקוח, מנהלים/ות, מורים/ות וכמובן תלמידים/ת.

התוצאות מסתכמות באופן גורף בלמידה פעילה, חוויתית ומהנה, המקדמת תהליכי יזמות ולמידה עמוקים ומשמעותיים.

 

למידה מבוססת אתגרים מתמקדת בלומד/ת כמניע תהליך הלמידה (להבדיל מ- PBL בו המורה הוא המניע/ה)

_סדנת CBL 2021 (1).jpg
גלגל  CBL.jpg
cbl_קנבס קל.jpg


CBL -(למ״א -למידה מבוססת אתגרים) היא מסגרת למידה (framework) הניתנת ליישום בכל תחום למידה ובכל סדר גודל. ניתן ללמד וללמוד באמצעותה שיעור אחד, פרויקט שנתי או לעצב ברוחה את כלל הלמידה בבית הספר. העקרון המנחה הוא למידה מתוך עניין אישי של הלומדים.ות סביב נושא שיש לו משמעות לחייהם ולקהילה בה הם.ן חיים.  תהליך הלמידה בנוי מ-3 שלבים עיקריים כפי שהם מופיעים באיור למעלה.

-
למצוא עניין, לשאול עליו שאלת עומק שניתן לתרגם אותה לאתגר רלוונטי.
-
לחקור, סביב האתגר נבנה תהליך של מחקר שמטרתו להוביל לפיתוח פתרון.
-
לפעול לאחר פיתוח הפתרון מגיע שלב הפצה ושיתוף הידע יחד עם התנסות ביישום הפתרון. ניתן לקרוא מידע נוסף באתר של digitalpromise.org


 

bottom of page