Brand_Waving_design_element.png
yil-logo_online+ckic.png

גאים להציג:

׳מנהיגות אקלים׳
חדשנות חינוכית למשבר האקלים

LP1.4_2.3_Explorer_mapEXAMPLEflow.pptx.jpg
TOOL_LP3.2_Navigating_Challenge_Path.pptx.jpg
TOOL_LP2_4_Welcome_to_harbour_intro.pptx.jpg

בימים אלה,

שכבר ברור לכל כי משבר האקלים הוא האתגר הגדול העומד בפני האנושות,

ניצב האתגר גם בפני מערכת החינוך,

איך מכשירים את דור העתיד להפוך למנהיגי ומנהיגות אתגר האקלים?

איך הופכים את המשבר להזדמנות המאפשרת חינוך מתקדם ורלוונטי?

Young Innovators פותחה ע״י רשות החדשנות האירופית,       ,  במטרה להכשיר את הנוער להתמודדות עם האתגרים המורכבים העומדים בפני כולנו בשנים הקרובות. ברוח החדשנות פותחו עבור התכנית כלים פדגוגיים פורצי דרך מעולמות של חשיבה מערכתית, למידה מבוססת אתגר, מפות חשיבה ויזואליות והכל ברוח של למידת צוות חוויתית, עצמאית, השתתפותית.

Young Innovators מיועדת לכיתות ח-יב ומאפשרת ליישם בקלות פדגוגיה רלוונטית וחוויתית בסדרה קצרה של מפגשים סדנאיים המסתיימים ב״קליימתון״ -האקתון לפיתוח פתרונות לאתגרים.

Young Innovators מיועדת לפעילות של שכבה שלמה ומוגשת על ידי מנחים ומנחות רבי נסיון של הרשת הירוקההארגון המוביל בישראל לחינוך לקיימות ומשבר האקלים. 

Young Innovators יכולה לפעול גם כתכנית שנתית או חצי שנתית ומלווה בהכשרת מורים

TOOL_LP4.1_IdeasForSolutionsx2.pptx.jpg
TOOL_LP2_4_Welcome_to_harbour_challengepath_selection.pptx.jpg

חדשנותה של התכנית Young Innovators באה לידי ביטוי במספר היבטים המבדילים אותה מכל תכנית אחרת הקיימת היום.

 

  1. הטמעה של עקרונות החשיבה המערכתית הרואה את המורכבות של יצירת שינוי והצורך שיש במיפוי כלל מחזיקי העניין על מנת להשיג שינוי בר קיימא.

  2. פדגוגיה מבוססת אתגרים המתמקדת בחשיבה יזמית כדי לקדם חשיבה אקטיביסטית-פרואקטיבית.

  3. למידה התנסותית חוויתית המציעה תהליך מהנה של למידה באופי סדנאי מכוון עבודת צוות ושיתופי פעולה. כל התכנים מעוצבים בהקפדה ומוגשים בדרך עשירה ומושקעת.

  4. חיבור לשטח ע״י הצגת אתגרים מקומיים בעזרת שיתוף פעולה עם גורמים בקהילה המקומית המציגים אתגרים אמיתיים שנוגעים לחיים של התלמידים/ות באופן ישיר.

  5. חיבור לקהילה בינלאומית של צעירים/ות הפועלים יחד להתמודד עם צורך אמיתי בשינוי שמשפיע על חייהם/הן.

משבר הקורונה לימד אותנו כי במשבר יש לטפל באופן דחוף ועל ידי פתרונות חדשניים ורלוונטיםYoung Innovators היא הזדמנות נפלאה לחינוך רלוונטי.

green network logo.png

בשיתוף